ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ

Αν κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου παρατηρήσετε φαινόμενα όπως απώλεια σχετικά μεγάλης ποσότητας λαδιών, μειωμένη απόδοση, καπνό από την εξάτμιση ή παράξενους θορύβους που προέρχονται το εσωτερικό του κινητήρα τότε αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας σας χρήζει άμεσου ελέγχου και επισκευής!

Κατά την επισκευή του κινητήρα ελέγχονται εξονυχιστικά όλα τα μέρη του ενώ συνήθως τα σημεία που θέλουν οπωσδήποτε αλλαγή είναι τα ελατήρια πιστονιών και τα μέταλλα στροφάλων και πιστονιού, όλες τις φλάντζες και οι τσιμούχες για να αποφύγουμε τυχόν διαρροές και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει.

Σε περίπτωση που κατά την αλλαγή ταχύτητας παρατηρήσετε μια δυσκολία και μια έντονη πίεση που δεν σας αφήνει να αλλάξετε ταχύτητα τότε αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το σασμάν σας χρήζει επισκευής. Το σασμάν, το οποίο είναι μέρος της μηχανής του αυτοκινήτου, αποτελείται από μια σειρά μηχανικών μερών που δίνουν κίνηση στο αυτοκίνητο και τα οποία με την πάροδο του χρόνου και λόγω της εκτεταμένης χρήσης φθείρονται με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν σωστά.

Η εργασία για την επισκευή του σασμάν είναι αρκετά χρονοβόρα και χρειάζεται μεγάλη εμπειρία. Οι μηχανικοί μας λύνουν προσεχτικά το σασμάν και εντοπίζουν τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί και δεν λειτουργούν σωστά. Αντικαθειστούμε με καινούργια όλα τα εξαρτήματα που δεν γίνεται να επισκευαστούν. Αφού έχει λυθεί το σασμάν και είμαστε σίγουροι ότι έχουν εντοπιστεί και διορθωθεί τα χαλασμένα εξαρτήματα το σασμάν ξανασυναρμολογείται και τοποθετείται στη θέση του.

Προσοχή, εαν δεν δώσετε την απαιτούμενη προσοχή και δεν αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα τότε υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά στο αυτοκινητό σας, αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος επισκευής ή ακόμα και να προκαλέσετε κάποιο σοβαρο ατύχημα κινούμενοι στο δρόμο.

ΚΛΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ