ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΤΕΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΤΕΟ

Η έκδοση ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων είναι υποχρεωτική και το αυτοκίνητό σας πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να ανταπεξέλθει στον έλεγχο.

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει να εκτελέσει λεπτομερή έλεγχο στο αμάξωμα, στους τροχούς – ελαστικά, στα φρένα, στον κινητήρα, στα καυσαέρια, στο σύστημα οδήγησης, στην ορθή λειτουργία φώτων πορείας και διασταύρωσης κ.λπ και να προετοιμάσει το αυτοκίνητό σας έτσι ώστε να είναι απόλυτα ασφαλές και να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο ΚΤΕΟ στο αυτοκινήτο πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά:

  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Τρίγωνο
  • Φαρμακείο Α’ Βοηθειών
  • Πυρισβεστήρας σε ισχύ
  • Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό μας φέρει μεμβράνες στα παράθυρα θα πρέπει να προσκομίσουμε βεβαίωση τοποθέτησης μεμβράνης από εγκαταστάτη ή αντιπρόσωπο.
  • Σε περίπτωση που έχουμε κοτσαδόρο στο αυτοκίνητο θα πρέπει να προσκομίσουμε και την άδεια ρυμούλκησης.
ΚΛΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ